Politika obrade osobnih podataka

1. Opće odredbe

Ova politika obrade osobnih podataka sastavljena je u skladu sa zahtjevima Saveznog zakona od 27. srpnja 2006. № 152-FZ "O osobnim podacima" i određuje postupak obrade osobnih podataka i mjere za osiguranje sigurnosti osobnih podataka od strane administratora web mjesta garden.decorexpro.com/hr/ (u daljnjem tekstu Operater).

 1. Operator kao najvažniji cilj i uvjet za provođenje svojih aktivnosti postavlja poštivanje ljudskih i građanskih prava i sloboda prilikom obrade njihovih osobnih podataka, uključujući zaštitu prava na privatnost, osobne i obiteljske tajne.
 2. Ova politika Operatora u vezi s obradom osobnih podataka (u daljnjem tekstu - Politika) odnosi se na sve podatke koje Operater može dobiti o posjetiteljima web stranicehttps://garden.decorexpro.com/hr/.
 
2. Osnovni pojmovi korišteni u Politici
 1. Automatizirana obrada osobnih podataka - obrada osobnih podataka pomoću računalne tehnologije;
 2. Blokiranje osobnih podataka - privremeni prekid obrade osobnih podataka (osim u slučajevima kada je obrada potrebna radi pojašnjenja osobnih podataka);
 3. Web stranica - skup grafičkih i informativnih materijala, kao i računalnih programa i baza podataka, koji osiguravaju njihovu dostupnost na Internetu na mrežnoj adresihttps://garden.decorexpro.com/hr/;
 4. Informacijski sustav osobnih podataka - skup osobnih podataka sadržanih u bazama podataka, koji pružaju njihovu obradu informacijskih tehnologija i tehničkih sredstava;
 5. Depersonalizacija osobnih podataka - radnje uslijed kojih je nemoguće utvrditi, bez upotrebe dodatnih podataka, pripadnost osobnih podataka određenom Korisniku ili drugom subjektu osobnih podataka;
 6. Obrada osobnih podataka - bilo koja radnja (radnja) ili skup radnji (radnji) izvedenih pomoću alata za automatizaciju ili bez upotrebe takvih alata s osobnim podacima, uključujući prikupljanje, bilježenje, sistematizaciju, akumulaciju, pohranu, pojašnjenje (ažuriranje, promjena), izdvajanje , uporaba, prijenos (distribucija, pružanje, pristup), depersonalizacija, blokiranje, brisanje, uništavanje osobnih podataka;
 7. Operator - državno tijelo, općinsko tijelo, pravna ili fizička osoba, samostalno ili zajedno s drugim osobama koje organiziraju i (ili) provode obradu osobnih podataka, kao i utvrđivanje svrhe obrade osobnih podataka, sastava osobnih podataka biti obrađeni, radnje (radnje) koje se izvode s osobnim podacima;
 8. Osobni podaci - bilo koji podaci koji se izravno ili neizravno odnose na određenog ili prepoznatljivog korisnika web stranicehttps://garden.decorexpro.com/hr/;
 9. Korisnik - bilo koji posjetitelj web stranicehttps://garden.decorexpro.com/hr/;
 10. Pružanje osobnih podataka - radnje usmjerene na otkrivanje osobnih podataka određenoj osobi ili određenom krugu osoba;
 11. Širenje osobnih podataka - bilo koje radnje usmjerene na otkrivanje osobnih podataka neodređenom krugu osoba (prijenos osobnih podataka) ili upoznavanje s osobnim podacima neograničenog broja osoba, uključujući otkrivanje osobnih podataka u medijima, objavljivanje na informacijske i telekomunikacijske mreže ili pružanje pristupa osobnim podacima na bilo koji drugi način;
 12. Prekogranični prijenos osobnih podataka - prijenos osobnih podataka na teritorij strane države u nadležnost strane države, stranoj fizičkoj ili stranoj pravnoj osobi;
 13. Uništavanje osobnih podataka - bilo koje radnje uslijed kojih se osobni podaci nepovratno uništavaju s nemogućnošću daljnjeg obnavljanja sadržaja osobnih podataka u informacijskom sustavu osobnih podataka i (ili) uslijed kojih se uništavaju materijalni nositelji osobnih podataka .
 
3. Operator može obrađivati ​​sljedeće osobne podatke Korisnika
 1. Puno ime;
 2. Email adresa;
 3. Također, web mjesto prikuplja i obrađuje anonimne podatke o posjetiteljima (uključujući kolačiće) pomoću usluga internetske statistike (Google Analytics i druge).
 4. Gornje podatke u daljnjem tekstu u tekstu Politike objedinjuje opći koncept Osobnih podataka.
 
4. Svrha obrade osobnih podataka
 1. Svrha obrade osobnih podataka Korisnika jeinformiranje Korisnika slanjem e-maila; pružanje Korisniku pristupa uslugama, informacijama i / ili materijalima koji se nalaze na web mjestu.
 2. Operator također ima pravo Korisniku slati obavijesti o novim proizvodima i uslugama, posebnim ponudama i raznim događanjima. Korisnik uvijek može odbiti primanje informativnih poruka slanjem e-pošte Operateru s oznakom "Odricanje od obavijesti o novim proizvodima i uslugama i posebnim ponudama."
 3. Anonimizirani podaci korisnika prikupljeni korištenjem internetskih statističkih usluga koriste se za prikupljanje informacija o postupcima korisnika na web mjestu, poboljšanju kvalitete web mjesta i njegovog sadržaja.
 
5. Pravni temelj za obradu osobnih podataka
 1. Operater osobne podatke Korisnika obrađuje samo ako ih Korisnik neovisno ispunjava i / ili šalje putem posebnih obrazaca koji se nalaze na web mjestuhttps://garden.decorexpro.com/hr/... Ispunjavanjem odgovarajućih obrazaca i / ili slanjem svojih osobnih podataka Operateru, Korisnik se slaže s ovom Politikom.
 2. Operator obrađuje anonimne podatke o Korisniku ako je to dopušteno u postavkama Korisničkog preglednika (omogućeno je spremanje kolačića i upotreba JavaScript tehnologije).
 
6. Postupak prikupljanja, pohrane, prijenosa i drugih vrsta obrade osobnih podataka

Sigurnost osobnih podataka koje obrađuje Operater osigurava se provedbom zakonskih, organizacijskih i tehničkih mjera potrebnih za potpuno udovoljavanje zahtjevima važećeg zakonodavstva u području zaštite osobnih podataka.

 1. Operator osigurava sigurnost osobnih podataka i poduzima sve moguće mjere kako bi isključio pristup osobnim podacima neovlaštenih osoba.
 2. Osobni podaci korisnika nikada se ni pod kojim okolnostima neće prenijeti trećim stranama, osim u slučajevima povezanim s provedbom važećeg zakonodavstva.
 3. U slučaju otkrivanja netočnosti u osobnim podacima, Korisnik ih može samostalno ažurirati slanjem obavijesti Operateru na adresu e-pošte Operatora. s oznakom "Ažuriranje osobnih podataka".
 4. Razdoblje za obradu osobnih podataka je neograničeno. Korisnik može opozvati svoj pristanak na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti Operateru putem e-pošte na adresu e-pošte Operatora. s oznakom "Povlačenje privole za obradu osobnih podataka."
 
7. Prekogranični prijenos osobnih podataka
 1. Prije započinjanja prekograničnog prijenosa osobnih podataka, operator se mora pobrinuti da strana država, na čije područje treba prenositi osobne podatke, pruža pouzdanu zaštitu prava subjekata osobnih podataka.
 2. Prekogranični prijenos osobnih podataka na teritoriju stranih država koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima može se izvršiti samo ako postoji pismena suglasnost subjekta osobnih podataka za prekogranični prijenos njegovih osobnih podataka i / ili izvršenje sporazuma u kojem je subjekt osobnih podataka stranka.
 
8. Završne odredbe
 1. Korisnik može dobiti bilo kakva pojašnjenja o pitanjima od interesa u vezi s obradom njegovih osobnih podataka kontaktiranjem Operatora putem e-pošte.
 2. Ovaj će dokument odražavati sve promjene u politici obrade osobnih podataka od strane Operatora. Pravilo vrijedi neograničeno dok ga ne zamijeni nova verzija.
 3. Trenutna inačica Pravilnika je slobodno dostupna na Internetu nahttps://garden.decorexpro.com/hr/politika-konfidentsialnosti-i-kontenta.

Vrt

Cvijeće

Izgradnja